Leger van Vrede

 

 

Welkom op onze website

Wij zijn Leendert en Hibbe Reek, samen met onze 3 kinderen wonen we in Ede.

Vanuit onze verschillende passies en talenten willen we dienstbaar zijn voor de Kerk van de Gezalfde (Christus).


kernwaarden

Toerusten
van
Vredestichters


Prima Scriptura

Gaven

van de

Geest

Praktisch

geloven

In de Bijbel leert Jezus ons dat de Vredestichters Gods kinderen genoemd zullen worden. Onze missie is om gelovigen toe te rusten om vrede te stichten in geest, ziel en lichaam. We verlangen ernaar dit systematisch en praktisch te maken.

Wij geloven dat De Bijbel de hoogste autoriteit moet zijn in het Christelijk leven, ervaringen moeten getoetst worden aan het Woord, niet het Woord aan onze ervaring. We zetten ons dan ook in voor de verbetering van Bijbelkennis.

Het Goede Nieuws van Jezus Christus is ten diepste een bovennatuurlijke boodschap. We kunnen een nieuw leven leiden. O.a. genezing en geestelijke bevrijding zijn essentiele onderdelen van het Koninkrijk.

Ons verlangen is een Christelijk geloof dat eenvoudig is en praktische handvatten geeft voor het dagelijks leven. We kunnen ontdekken wat Gods wil is voor ons leven en het is mogelijk om in Zijn wil te leven. .