Leger van Vrede

 

De Open Bijbelvertaling

Op deze pagina wil ik graag de Open Bijbelvertaling beschikbaar gaan maken. Dit project omvat een herziening van het Nieuwe Testament in de Statenvertaling op basis van moderne edities van de Griekse grondtekst.

Het doel van deze vertaling is dat deze vrij gebruikt mag worden. Verwijs naar de vertaling als OBV+versie:

"Bevoorrecht ​​zijn de vredestichters; want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Matt 5:9 OBV 2023-04-24)

Wanneer je afwijkt van de vertaling verwijs dan met op basis van OBV+Versie. Hierbij kun je de aanpassing tussen sterretjes zetten:

"*Gelukkig* ​​zijn de vredestichters; want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Matt 5:9 op basis van OBV 2023-04-24)


De laatste versie

De OBV is bedoeld als een groeiende vertaling. Dankzij moderne technologie kan een Bijbelvertaling geüpdated worden op basis van nieuwe theologische inzichten. Ook geeft dit de vrijheid om de Bijbel in kleine delen te publiceren.


Deze versie (2023-05-01) bevat:

  • Matt 5:1-16
  • Kolossenzen
  • LLAREEK commentaar op selectie van Bijbelverzen. Het is de bedoeling dat deze mee zal groeien met de OBV.


 

Open Bijbelvertaling (TheWord)
Download hier de laatste module voor TheWord (theword.net)
2023-05-24 OBV.zip (50.97KB)
Open Bijbelvertaling (TheWord)
Download hier de laatste module voor TheWord (theword.net)
2023-05-24 OBV.zip (50.97KB)