Leger van Vrede

 

Blog

Lees hier over diverse onderwerpen met betrekking tot de Bijbel, het leven als Christen en theologie.

2023-10-06

C.O.R.E. F.A.C.T.S.

introductie

“Het Christelijk geloof is achterhaald. Mensen die daarin geloven zijn dom en ouderwets. Het is toch al lang bewezen dat God niet bestaat?!”

Dit is vaak hoe er naar het Christelijk geloof gekeken wordt. Op internet viert het atheïsme hoogtijdagen. Maar onder wetenschappers zijn veel Christenen te vinden en in filosofische kringen worden argumenten voor het bestaan van God serieus genomen, zelfs door filosofen die niet geloven.

Er bestaan krachtige bewijzen voor het bestaan van de Christelijke God. In deze folder wil ik graag een aantal van de beste argumenten onder elkaar zetten. Deze zijn in het Engels af te korten als:

C.O.R.E. F.A.C.T.S.

De eerste vier zijn feiten over het bestaan van God, de laatste 5 over de opstanding van Jezus. Samen zijn deze voldoende om het Christelijke geloof te onderbouwen.

C.O.R.E.

Cause (oorzaak) – Het kosmologische argument kan als volgt verwoord worden:
Vanuit observatie en logisch redeneren weten we dat alles wat een begin heeft ook een oorzaak heeft. Ook weten we dat tijd, ruimte en materie (het universum) een begin hebben. Daarom moeten deze ook een oorzaak hebben.

Als tijd, ruimte en materie een oorzaak hebben, kan deze oorzaak niet zelf bestaan uit tijd, ruimte en materie. Het is onmogelijk dat dingen zichzelf maken. De oorzaak moet dus tijdloos (zonder begin), immaterieel en ruimteloos zijn. Daarnaast moet het ook de eigenschap hebben om dingen te kunnen veroorzaken. Het enige wat past in deze omschrijving is een lichaamloos verstand. Alleen God past in die omschrijving.

Order (orde) – Het universum heeft orde. Alles in het universum is perfect op elkaar afgestemd waardoor er op aarde leven mogelijk is. Er is geen enkel wetenschappelijk principe waarom dit zo zou moeten zijn en de kans dat dit door toeval gekomen is is zo astronomisch klein (~1 op 10100), dat ontwerp de enige realistische overgebleven optie is.

Rules (regels) – Het universum heeft regels. Wanneer er geen God zou zijn, zouden er ook geen absolute objectieve morele waarden en plichten bestaan.  Simpel gezegd is het dan een kwestie van mening of iets echt goed of fout was. Maar er zijn zulke verschrikkingen in de wereld, die objectief en universeel fout zijn, zoals de holocaust, of het martelen van kinderen voor je plezier. Absolute morele waarden bestaan duidelijk, en dus bestaat God ook.

Experience (ervaring) – Iedereen kan God ervaren. Door de geschiedenis heen heeft de meerderheid van de mensheid geloofd in hogere machten, zowel in polytheïsme als in monotheïsme. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel polytheïstische godsdiensten in de basis ook monotheïstisch zijn. Namelijk dat ze geloven in geschapen goden met één eeuwige God aan het hoofd. Het merendeel van de mensheid door de eeuwen heen heeft God ervaren, en ook jij kan Hem ervaren als je je voor Hem open stelt.

F.A.C.T.S
Fatal (fataal) – De kruisiging van Jezus was fataal. Er gaat een theorie rond dat Jezus aan het kruis flauwgevallen is en dat Hij gewoon ontwaakte en niet uit de dood opstond. Maar de kruisdood van Jezus wordt geaccepteerd door de overgrote meerderheid van niet-christelijke theologen en historici. De Romeinen waren professionele beulen. Zelfs met moderne medische hulp zou het bijna onmogelijk zijn een Romeinse kruisiging te overleven.

Appeared (verschenen) – Jezus is aan zijn leerlingen verschenen. Het oudste getuigenverslag van de verschijningen van Jezus gaat volgens theologen terug op de eerste 3 jaar na de opstanding (1). Het is geen latere legende. Ook verscheen hij aan tientallen mensen tegelijkertijd. Paulus voegt aan deze tekst toe dat er velen nog in leven waren, waarmee dus gesproken kon worden over hun ervaringen. Het is onmogelijk dat een hele groep dezelfde hallucinatie heeft, zeker wanneer de context dit niet toelaat. De discipelen verwachten geen opstanding, maar waren in diepe rouw.

Committed (toegewijd) – De leerlingen waren toegewijd tot de dood. Mensen sterven niet voor iets waarvan ze weten dat een leugen is. Maar het grootste gedeelte van de eerste leerlingen van Jezus zijn op gruwelijke wijze ter dood gebracht voor hun geloof in de opstanding. Dit bewijst dat de opstanding geen complot was van de leerlingen. De apostelen hadden geen enkele reden om te liegen om een nieuwe godsdienst te starten. Ze werden vernederd, mishandeld en gedood om hun geloof.

Testimony (getuigenis) – Het getuigenis van de mensheid is dat Jezus is opgestaan. De impact van het Christelijk geloof is onmiskenbaar. Jezus Christus is de meest invloedrijke persoon die ooit geleefd heeft. En dat zegt wat van een timmerman uit een plattelandsdorpje. Zijn woorden zijn opgeschreven in de getuigenissen van de Apostelen en worden nog dagelijks bestudeerd door geleerde mensen over de hele wereld. Hij was de Inspiratie voor de vaders van de wetenschappelijke revolutie, zoals Newton en Pascal. Ook gebeuren er over de hele wereld wonderen en genezingen in de Naam van Jezus. Ik heb zelf door Zijn naam wonderen en genezingen gezien, en Hij heeft mij genezen van een hechtingsstoornis.
Al deze getuigenissen geven een consistent beeld van de kracht van Jezus opstanding!

Salvation (redding) – Jezus biedt je redding aan! In deze folder hebben we vastgesteld dat God bestaat. Hij is de enige verklaring voor het bestaan van tijd, ruimte en materie. Hij is de enige verklaring voor de ongekende orde die we vinden in ons universum. Alleen God geeft een basis voor het feit dat er zoiets bestaat als echt goed en echt kwaad, en de mensheid door de eeuwen heen heeft Hem gezocht en ervaren. Ook hebben we gezien dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij is echt gestorven aan het kruis, de leerlingen hebben Hem echt weer levend gezien. Hierover hebben ze niet gelogen, maar ze waren toegewijd aan deze leugen, midden in vervolging tot aan de dood. Het Goede Nieuws en het onderwijs van Jezus hebben de wereld ten goede veranderd en raakt nog steeds miljoenen mensen elke dag. Deze Jezus is God zelf die naar de aarde gekomen is om de Vader aan ons te laten zien. “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (2).”

Ook jij mag God leren kennen door Jezus. Hij kan ook jouw leven veranderen zoals Hij de wereld veranderd heeft en jou genezen. Wil je Zijn geschenk aannemen? Bid dan mee:

Jezus, ik heb voor mijzelf geleefd omdat ik niet wist dat U echt was. Het spijt me dat ik niet naar u gezocht heb, en ik dank U dat u mij wel gezocht hebt. Ik wil U Heer (Koning) maken over mijn leven. Amen

En nu?
Als je deze keuze hebt gemaakt is het goed om contact te zoeken met medegelovigen en je te laten dopen. Ook is het belangrijk om de Bijbel te gaan lezen. Neem eventueel contact met ons op via deze website

Notities:

(1) 1 Korinthe 15:3-5 – Paulus leerde deze geloofsbelijdenis bij zijn bekering ~3.5 jaar na de dood van Jezus!
(2) Johannes 1:18

Bronnen
Deze folder is een samenvatting van het boek CORE FACTS van Braxton Hunter – Trinity Academic Press , 2014. Voor een uitgebreide afweging van de genoemde argumenten en eventuele bezwaren verwijs ik graag door naar dit boek.
Geschreven door Leendert Reek, Het getuigenis is van mijzelf. Klik hier voor de documentaire

Leendert - 16:07:29 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.